Pierwsze spotkanie

Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Pierwsze spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

23 stycznia 2017 r. w budynku Kurii Diecezjalnej spotkała się po raz pierwszy Komisja Przygotowawcza V Synodu Diecezji Tarnowskiej, powołana w grudniu zeszłego roku.

W obecności bpa diecezjalnego Andrzej Jeża, członkowie tejże komisji wysłuchali referatu ks. prof. dra hab. Janusza Królikowskiego. Jego celem było przypomnienie teologicznego umotywowania hasła synodalnego „Kościół na wzór Jezusa Chrystusa”. To wzajemna relacja Kościoła i Jezusa Chrystusa ma być w centrum wszelkich rozważań synodalnych, ale nade wszystko ma stać się inspiracją do przygotowania stosownych pomocy w przeprowadzeniu całego procesu synodalnego.

Dyskusja, która się wywiązała, dotknęła wielu aspektów prac stojących przed komisją. Wszyscy uświadomili sobie, jak trudne i rozległe w czasie to będzie zadanie. I choć wielu oczekiwało już gotowych schematów do dalszej pracy, nie zostały jeszcze podjęte stosowne decyzje, gdyż jest na to za wcześnie, skoro Synod ma być owocem działania Ducha Świętego.

Bp Leszek Leszkiewicz, jako przewodniczący prac całej komisji podkreślał wielokrotnie, że pierwszym zadaniem komisji będzie zdiagnozowanie stanu naszego Kościoła diecezjalnego. Chodzi bowiem o to by poznać mocne i słabsze strony życia naszych parafii, oraz najgłębsze oczekiwania wiernych, aby potem umieć umiejętnie ukazać problemy, przed którymi dzisiaj stoimy, a które w konsekwencji staną się materiałem do prac Synodu. Celem tej diagnozy będzie także zobaczenie, czy nasze wyobrażenie Kościoła i realizacja jego misji odpowiada temu, czym kierował się Jezus Chrystus, powierzając kontynuację misji zbawiania ludzi tejże instytucji, a w rzeczywistości nadprzyrodzonej wspólnocie.

Pośród głosów w dyskusji, bardzo mocno wybrzmiał także postulat duszpasterski, związany zagadnieniem relacji Chrystus-Kościół-zbawienie. Niewątpliwie celem nadrzędnym Synodu i wszelkich prac z nim związanych jest życie wieczne mieszkańców diecezji tarnowskiej i budowanie postawy utożsamiania się z Chrystusem i Kościołem. Trzeba jednak odejść od sposobu myślenia i działania duszpasterskiego, który często podświadomie kieruje naszymi wyborami: „zbaw swoją duszę”. Trzeba raczej zacząć wpajać mentalność, która podkreśla znaczenie wspólnoty kościelnej: „zbaw swoją duszę w Kościele razem z innymi”.

Będzie to niewątpliwie duże wyzwanie, które potrzebuje nadprzyrodzonej pomocy. Dlatego biskup Andrzej Jeż, ponowił jeszcze raz apel, aby komisja zaczęła szukać bardziej intensywnych form mobilizowania całej diecezji i wszystkich parafii do modlitwy w intencji Synodu. Ma to być jak na razie pierwsze i zadanie Komisji, wobec widocznego braku entuzjastycznego odzewu na zarządzenie wyrażone przez biskupa w Liście zapowiadającym Synod, aby w każdej parafii na każdej mszy św. w modlitwie wiernych i po komunii wybrzmiewała modlitwa ułożona na tą okoliczność.

Podjęto także decyzję o jak najszybszym przygotowaniu logo Synodu, tak aby był pomocą w docieraniu do ludzi z ideą Synodu. Jest ono konieczne również do zbudowania portalu internetowego i innych stron w mediach społecznościowych, które mają propagować V Synod Diecezji Tarnowskiej oraz pomóc w diagnozowaniu realnego stanu Kościoła tarnowskiego.

Oprócz powierzenia ks. mgr. Marcinowi Baranowi przygotowania strony poświęconej Synodowi, poproszono ks. dr. hab. Roberta Kantora o opracowanie regulaminu prac Komisji Przygotowawczej oraz ks. mgr. Wojciecha Karpiela o koordynowanie tworzenia grup otaczających modlitwą V Synod Diecezji Tarnowskiej. Bp Leszek poinformował także o już ustalonej formie współpracy informacyjnej o Synodzie na falach diecezjalnych rozgłośni radiowych RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, o ustanowieniu ks. dr. Andrzeja Dudka rzecznikiem Komisji Przygotowawczej oraz o zadaniu archiwizowania wszelkich materiałów i informacji związanych z Synodem powierzonym Pani Joannie Sadowskiej.

Postanowiono, że Komisja Przygotowawcza będzie spotykać się raz w miesiącu, a całość ciągłych prac będzie koordynowana przez Sekretariat Synodu. Na spotkaniu lutowym członkowie Komisji wyrazili chęć poznania historii prac nad IV Synodem Diecezji Tarnowskiej oraz nad Synodem Diecezji Rzymskiej, który jest niejako wzorcowy dla wszelkich prac synodalnych w diecezjach całego świata.

ks. Andrzej Dudek
rzecznik prasowy
Komisji Przygotowawczej