Głos

katechetów ważny dla Synodu

Głos katechetów ważny dla Synodu

Katecheci zachęceni do „synodowania”. Zespół Katechetyczny działający w ramach Komisji Przygotowawczej ds. Synodu Diecezji Tarnowskiej liczy na opinie kapłanów, sióstr zakonnych, świeckich katechetów, a także uczniów i rodziców.

Chcemy zastanowić się wspólnie, jakie tematy trzeba przeanalizować – mówi ks. Bogusław Połeć, który stoi na czele Zespołu Katechetycznego. – Wszystko to, co wiąże się z obecnością lekcji religii w szkole, katechezą parafialną, wszelkie propozycje, jak i spostrzeżenia krytyczne – cokolwiek ktoś zauważy, że trzeba tę sprawę przeanalizować, to maja nam zgłaszać – dodaje.

Do końca kwietnia katecheci mogą przesyłać tematy do dyskusji i spostrzeżenia, kontaktując się z Wydziałem Katechetycznym w tarnowskiej kurii.

 

Źródło: http://rdn.pl/?p=114666