Trzecie spotkanie

Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Trzecie spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

24 marca 2017 r. odbyło się w Tarnowie trzecie spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, w którym udział wzięli Biskup Andrzej Jeż oraz wszyscy członkowie Komisji.

Rektor Seminarium Duchownego, ks. Andrzej Michalik przedstawił „szkic pastoralny” nawiązujący do hasła Synodu. Dokonał porównania różnych aspektów misji Jezusa, która obecnie powinna być realizowana przez Kościół. W sposób syntetyczny pokazał trzy aspekty tej zależności: 1) jak być powinno?, 2) jak jest? oraz 3) co zrobić aby było tak jak być powinno? Zaproponował także kilka pomysłów związanych z metodą i przebiegiem przyszłych prac synodalnych, aby rzeczywiście odniosły zamierzony skutek duszpasterski, nie pomijając fundamentu biblijno-teologicznego Kościoła.

Następnie Dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie ks. Janusz Królikowski zaprezentował II Synod Diecezji Rzymskiej (1986-1993) przeprowadzony przez Jana Pawła II. Zwrócił uwagę na nowatorski sposób ujęcia zagadnień związanych z życiem Kościoła na którego obliczu jaśnieje światło Chrystusa, zgodnie z hasłem jakie towarzyszyło wszelkim pracom tamtego synodowania. Zaskakująca okazała się informacja, że celebracja synodu (czyli główna część) trwała zaledwie trzy lata, podczas gdy jego przygotowanie aż cztery. Z pewnością ważnym owocem tamtego wydarzenia pozostaje umiejętność ukazania konkretnych wymagań i propozycji dla poszczególnych stanów Kościoła we wszystkich dziedzinach duszpasterskich.

Członkowie Komisji wysłuchali nagrania pierwszej propozycji hymnu, a spośród nadesłanych wielu propozycji logo została wybrana jedna koncepcja. W najbliższym czasie, po dopracowaniu detali i ostatecznym zatwierdzeniu przez Biskupa Ordynariusza logo zostanie podane do publicznej wiadomości i stanie się także znakiem identyfikacyjnym wszelkich prac przygotowawczych V Synodu.

Przedstawiono również postępy prac poszczególnych zespołów, powołanych na ostatnim posiedzeniu. Przy tej okazji Biskup Leszek Leszkiewicz przypomniał, że ich celem jest przede wszystkim propagowanie modlitwy za Synod, następnie informowanie o Synodzie i wreszcie kreatywne szukanie propozycji dla prac przyszłych komisji synodalnych.

Na koniec Biskupi podziękowali za dotychczasowe zaangażowanie w prace przygotowawcze, zachęcając do radosnego spełniania swojej posługi dla Kościoła Tarnowskiego w tym wyzwaniu jakim jest Synod. Zauważyli także, że w ostatnim czasie w diecezji nastąpiło znaczne ożywienie zainteresowania Synodem zarówno wśród księży jak i wiernych świeckich.

Przypominamy, że każdy może skontaktować się z Sekretariatem V Synodu Diecezji Tarnowskiej listownie, mailem lub telefonicznie. Zachęcamy także do śledzenia bieżących informacji na różnych kanałach internetowych i radiowych poświęconych Synodowi:
Facebook – https://www.facebook.com/SynodTarnow
http://fb.me/SynodTarnow
Twitter – https://twitter.com/SynodTarnow
Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCH3nRuusUbXjpmkSkpd9LNA

Radio diecezjalne RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, nadają specjalne audycje w sobotę po 16.00. Powtórki można usłyszeć w niedzielny poranek lub w kolejnych dniach odsłuchać na stronie radia w specjalnej zakładce poświęconej V Synodowi (http://rdn.pl/?page_id=113003).

ks. Andrzej Dudek,
rzecznik prasowy Komisji Przygotowawczej

Sekretariat Komisji Przygotowawczej
V Synodu Diecezji Tarnowskiej
33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

e-mail: synod@diecezja.tarnow.pl
tel: +48 514-791-192 (pon.-pt.: 9.00-15.00)