Piąte spotkanie

Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Piąte spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

22 maja odbyło się w Tarnowie piąte spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

1. Rozpoczęło się ono modlitwą opartą na nabożeństwie słowa Bożego z elementami Lectio Divina. Jako temat wybrano Sobór Jerozolimski jako wzór synodowania. Modlitwę z fragmentami rozważań przygotowanych przez ks. Piotra Jaworskiego, poprowadził ks. Wojciech Karpiel.

2. Przedstawiono plan działań Komisji na najbliższy okres, podkreślając, że odbędzie się konferencja prasowa (29 maja) z prezentacją logo i strony internetowej. Wtedy też na parafie zostaną przesłane pewne materiały synodalne do wykorzystania duszpasterskiego. Zdecydowano, że pod koniec czerwca zostaną wstępnie zebrane propozycje tematów do przyszłej dyskusji synodalnej. W tym celu każdy Zespół przedstawi wypracowane zagadnienia, które w danym obszarze są uznawane za istotne dla życia Kościoła diecezjalnego.

3. Po drugiej niedzieli września, raz w tygodniu w poszczególnych dekanatach, będą odbywać się spotkania członków Komisji ze wszystkimi kapłanami. Omówiono wstępnie schemat tych konsultacji presynodalnych, podczas których zostanie wyjaśniony regulamin V Synodu oraz po dyskusji, przy współudziale księży, zostaną doprecyzowane zagadnienia, które podejmie synod.

4. Jeszcze przed wakacjami w każdej parafii będzie celebrowana jedna „niedziela synodalna” z homilią na temat synodu i intensywną modlitwą o dobre jego przygotowanie. Szczegółowe wytyczne zostaną przekazane końcem maja. Trwają także prace przygotowawcze nad materiałami informacyjnymi, czyli plakat, folder, krótki spot, Vademecum V SDT, obrazki z modlitwą, konspekty katechez, czytanki październikowe dotyczące ważnych zagadnień duszpasterskich.

5. W ramach sprawozdania z prac bieżących Zespołów, należy podkreślić wysłuchanie wstępnego planu regulaminu V Synodu, który w całości będzie tematem kolejnego spotkania Komisji. Ponadto Zespół ds. Ewangelizacji poinformował o modlitewnej inicjatywie synodalnej małżeństw z Domowego Kościoła i Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa „Wynajmij M3 Świętym! – czyli domowe korepetycje z Miłości”. Są to spotkania rodzinne w towarzystwie relikwii świętych małżonków Ludwika i Zelii Martin, rodziców św. Teresy z Lisieux. Więcej informacji na stronie http://www.nowaewangelizacja.diecezja.tarnow.pl lub na Facebooku (/NowaEwangelizacjaTarnow).

6. Przypominamy, że każdy może skontaktować się z Sekretariatem V Synodu Diecezji Tarnowskiej listownie, mailem lub telefonicznie. Zachęcamy do słuchania sobotnich audycji w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a także do śledzenia bieżących informacji na różnych kanałach internetowych i radiowych: Facebook, Twitter czy YouTube (SynodTarnow), a od 29 maja także na stronie www.synodtarnow.pl.

ks. Andrzej Dudek
rzecznik prasowy
Komisji Przygotowawczej

Sekretariat Komisji Przygotowawczej
V Synodu Diecezji Tarnowskiej
33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

e-mail: synod@diecezja.tarnow.pl
tel: +48 514-791-192 (pon.-pt.: 9.00-15.00)