Katechezy

o Synodzie

Katechezy o Synodzie

Nakładem Wydawnictwa Biblos ukazała się seria katechez o synodzie. Katechezy zostały przygotowane na wszystkie etapy edukacyjne; na każdy poziom przygotowano po dwa konspekty: jeden ogólnie dotyczący zagadnień synodu, natomiast drugi w odniesieniu do Kościoła lokalnego. Publikacja została rozesłana do wszystkich parafii  naszej diecezji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy Księży Proboszczów o udostępnienie publikacji wszystkim katechetom oraz polecenie im przeprowadzenia katechez na temat Synodu.

Źródło: http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1630