Powakacyjne spotkanie

Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Powakacyjne spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Nowe osoby w Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Podczas obrad w Ciężkowicach, bp Andrzej Jeż wręczył nominacje nowym członkom. Otrzymali je: ks. Michał Dąbrówka, ks. Marian Kostrzewa, ks. Tomasz Lelito i ks. Andrzej Turek. 

Niemal całe spotkanie zostało poświęcone omówieniu projektu regulaminu, który podczas wakacji był konsultowany i dopracowywany przez Zespół Prawny. Już od 13 września będzie on także omawiany z kapłanami w całej diecezji.

KOMUNIKAT PRASOWY 7 (06.09.2017) 

6 września 2017 r. (środa) w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach odbyło się powakacyjne spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu. Obrady trwające 5 godzin rozpoczęły się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Biskup Andrzej wręczył nominacje nowym członkom: ks. Michałowi Dąbrówce, ks. Marianowi Kostrzewie, ks. Tomaszowi Lelito i ks. Andrzejowi Turkowi, po czym Biskup Leszek podsumował dotychczasowy stan prac.

Niemal całe spotkanie zostało poświęcone omówieniu projektu Regulaminu, który w okresie wakacyjnym był konsultowany i dopracowywany przez Zespół prawny. Zwyczajne odczytanie i prezentacja tekstu przez ks. Roberta Kantora, okazały się podstawą do ożywionej dyskusji.  Już od 13 września będzie on także omawiany z kapłanami w całej diecezji, dlatego członkowie Komisji chcieli go dobrze zrozumieć, aby następnie umieć dobrze odpowiedzieć na pytania duchowieństwa. Podjęto próbę doprecyzowania ogólnych celów synodu oraz zadań i funkcji jakie będą pełnić setki, a może nawet tysiące osób zaproszone do właściwych prac synodalnych w ramach specjalnych Komisji oraz Synodalnych Zespołów Parafialnych, czy też pełniących funkcję Relatora Dekanalnego. Już teraz coraz wyraźniej widać na czym będzie polegać synodowanie, choć oczywiście nie ma jeszcze wyznaczonych tematów wiodących i nie wiadomo do jakich wniosków doprowadzi V Synod. Członkom Komisji zostały także przekazane wytyczne dotyczące najbliższych spotkań w dekanatach.

Nieco czasu poświecono również próbie dokonania syntezy zagadnień i tematów które jako propozycje dla Synodu zostały nadesłane do Sekretariatu i zostały opublikowane w nr 1 „Biuletynu V Synodu Diecezji Tarnowskiej” (plik pdf dostępny także stronie www.synodtarnow.pl/pobierz). Widać z nich bardzo wyraźnie kształtujące się już główne obszary tematyczne koncentrujące się wokół następujących zagadnień: 1) katecheza, ewangelizacja i formacja religijna czyli towarzyszenie ludziom w różnym wieku i stanie życia; 2)  liturgia, głoszenie słowa Bożego i duchowość; 3) struktura parafii i reorganizacja duszpasterstwa z większym zaangażowaniem świeckich; 4) szereg innych niemniej ważnych postulatów (np. dotyczących mediów, programów formacyjnych, itd.). Wszystkie one, będą teraz konsultowane na dekanalnych spotkaniach.

Ks. Andrzej Dudek
rzecznik prasowy Komisji Przygotowawczej

zdjęcia: ks.Marian Kostrzewa