Spotkanie

Komisji Przygotowawczej V Synodu

Spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu

17 października 2017 r. w Kurii Diecezjalnej odbyło się kolejne spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu. Była to okazja, aby podzielić się doświadczeniem spotkań synodalnych z kapłanami, które we wrześniu odbyły się we wszystkich dekanatach diecezji.

Osoby przygotowujące Synod były zgodne, że spotkania te były potrzebne i okazały się bardzo owocne. Rozmowa, dyskusja i wymiana zdań, które towarzyszyły wielu spotkaniom, pokazały, iż księża w V Synodzie dostrzegają niepowtarzalną okazję aby uzyskać pomoc w ich wysiłkach duszpasterskich. Wiele z problemów, które były podnoszone na spotkaniach, albo przesyłane do dekanalnych protokolantów rzucają nowe światło na to czym żyje nasz Kościół i co trzeba by zrobić, aby rzeczywiście był na wzór Chrystusa. Ich zakres i tematyka są przeróżne, nie brak nowych propozycji, ale wiele kwestii powracało niemal w każdym dekanacie. To kolejny ważny impuls do obrania konkretnej ścieżki w przygotowaniu wydarzenia synodalnego.

Ks. Piotr Cebula zreferował także aktualne prace Sekretariatu, gdzie wciąż spływają nowe postulaty od wiernych. Oprócz tego zostały podjęte pewne działania, aby z różnych źródeł pozyskać opis stanu duszpasterskiego naszej diecezji pomiędzy ostatnim IV Synodem z 1986 r., a obecnym etapem przygotowania do następnego synodu. Ma to być ważny materiał dla prac Komisji, które zostaną powołane w dzień rozpoczęcia V Synodu, ale nie tylko dla nich. Bp Leszek Leszkiewicz zaznaczył, że Komisja Przygotowawcza nabiera rozpędu i wkracza w bardziej intensywną fazę prac. Ponieważ już wiele rzeczy udało się wypracować i mamy coraz więcej postulatów, dlatego można już myśleć ich segregowaniu w konkretne obszary tematyczne i problemowe, aby w ten sposób przygotować końcowy dokument, będący pomocą dla bpa Andrzeja Jeża w nadaniu ostatecznego kształtu strukturom synodalnym. Nie oznacza to jednak, że prace naszej Komisji dobiegają końca, bo przez najbliższe miesiące będą odbywać się regularne spotkania.

Podsumowując spotkanie Biskup Ordynariusz zaznaczył, że z ogromnym zainteresowaniem wysłuchał relacji z dekanalnych spotkań. Nie ukrywa jednak, że jest zaskoczony nie tyle problemami, które były przez księży dyskutowane, co raczej brakiem pewnych tematów, które dotychczas jeszcze się nie pojawiły, a które sam jako wychowanek tej ziemi: kapłan, ojciec duchowny Seminarium, proboszcz, biskup a teraz Pasterz diecezji, przecież dostrzega.

Tekst: ks. Andrzej Dudek, rzecznik prasowy Komisji Przygotowawczej
Zdjęcia: ks.Marian Kostrzewa, sekretariat Komisji Przygotowawczej