Spotkanie Komisji Przygotowawczej

Spotkanie Komisji Przygotowawczej

Komunikat prasowy nr 12 z dn. 15.01.2018r. Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej

15 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu.

Biskup Andrzej Jeż poinformował, że już niedługo podejmie rozmowy z księżmi, którzy będą poproszeni o podjęcie zadania przewodniczenia Komisjom, które zostaną powołane w ramach V Synodu. Jest to zatem znak wchodzenia Komisji Przygotowawczej w finalny etap jej prac.

Ks. Andrzej Turek, który dokona ostatecznej redakcji końcowego dokumentu Komisji Przygotowawczej V Synodu, przedstawił analizę otrzymanych materiałów. Każdy z członków komisji przygotował już wcześniej charakterystykę pewnego obszaru życia Kościoła tarnowskiego na podstawie postulatów i dokumentów, które są już do dyspozycji w sekretariacie. Jest to nie tylko uporządkowanie wielu oczekiwań wobec synodu, wyrażanych przez różne osoby, ale przede wszystkim próba wydobycia wiodących tematów dla V Synodu. Stąd mamy już propozycje konkretnych Komisji Synodalnych oraz Zespołów, którym już teraz można przypisać pewne zagadnienia, nad którymi będą musiały się pochylić. Ponieważ dokument wymaga ujednolicenia, dyskutowano nad wspólnymi kryteriami stylistycznymi i formalnymi, aby nie był on zbyt rozwlekły, a zarazem nie pominął żadnego ze zgłoszonych postulatów.

Ks. Michał Dąbrówka przedstawił propozycję spotkań z Parafialnymi Zespołami Synodalnymi. Odbędą się one w pierwszej połowie kwietnia w każdym dekanacie, a stawia się przed nimi trzy cele. Po pierwsze, aby razem pomodlić się w intencji V Synodu, następnie wyjaśnić wiernym świeckim i kapłanom cel tychże zespołów oraz rodzaj ich aktywności w parafiach i w strukturze synodalnej, wreszcie będzie to okazja do bezpośredniego zaproszenia wiernych na uroczystą inaugurację V Synodu w Tarnowie. Spotkania będą prowadzić członkowie Komisji Przygotowawczej.

Ks. Andrzej Dudek przedstawił także ogólny plan inauguracji synodu. Przewiduje się trzy momenty. Zebranie wiernych i kapłanów w jednym z kościołów Tarnowa, gdzie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z krótkim rozważaniem wprowadzającym, modlitwa i odśpiewanie hymnu synodalnego „Za Chrystusem”. Następnie do Katedry, matki wszystkich kościołów diecezji tarnowskiej, wyruszy procesja ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych i aklamacji chrystologicznych. Zamierzeniem jest aby obok Krzyża i Ewangeliarza, w procesji swoje miejsc znalazły także relikwie świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej. Tym dwóm częściom będzie przewodniczyć nasz Biskup Andrzej. Z kolei trzecim momentem będzie Msza św. w bazylice katedralnej, której głównym celebransem będzie metropolita krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski. W czasie Mszy św. pewne elementy, w duchu synodalnym, zostaną bardziej wyakcentowane, a na jej zakończenie nastąpi obrzęd, który pomoże rozciągnąć inaugurację V Synodu na każdą parafię w Niedzielę Dobrego Pasterza. Zostały także zaprezentowane projekty synodalnych szat liturgicznych, które będzie można również zamówić do parafii (np. jako dar od bierzmowanych czy dzieci komunijnych).

Pragniemy także poinformować, iż od stycznia w Sekretariacie V Synodu pracuje Pani Agnieszka Juszczyk, co jeszcze bardziej ułatwia bezpośredni kontakt i możliwość zgłaszania postulatów synodalnych.

ks. Andrzej Dudek
rzecznik prasowy Komisji Przygotowawczej