Ustanowiono skład Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Ustanowiono skład Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

10 kwietnia 2018 roku w Gródku nad Dunajcem, ks. Biskup Andrzej Jeż ogłosił skład Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

„Powołanie Komisji Głównej to wydarzenie historyczne” – stwierdził rzecznik V Synodu, ks. dr Andrzej Dudek. „Zamyka ono okres przygotowania do inauguracji Synodu oraz pracę Komisji Przygotowawczej.  Od tego momentu to Komisja Główna będzie koordynować wszystkie prace synodalne”.

Jak poinformował kanclerz kurii diecezjalnej, ks. dr hab. Robert Kantor, dekret ustanawiający skład Komisji Głównej wejdzie w życie 21 kwietnia, w dniu inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Poniżej publikujemy pełną listę osób wchodzących w skład Komisji Głównej.

bp Andrzej Jeż, biskup diecezjalny – przewodniczący
bp Wiesław Lechowicz, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego
bp Stanisław Salaterski, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego
bp Leszek Leszkiewicz, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego
ks. dr Krzysztof Bułat – przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa
ks. dr Piotr Cebula – przewodniczący Komisji ds. Małżeństw i Rodzin
ks. mgr Marcin Baran – przewodniczący Komisji ds. Dzieci i Młodzieży
ks. dr Michał Dąbrówka – przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji
ks. dr Andrzej Turek – przewodniczący Komisji ds. Mediów
ks. dr Jacek Nowak – przewodniczący Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej
ks. dr Andrzej Dudek – przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego
ks. dr hab. Robert Kantor – przewodniczący Komisji ds. Administracji Kościelnej
ks. dr Zbigniew Krzyszowski – przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego
ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka – przewodniczący Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła
ks. dr Rafał Wierzchanowski – przewodniczący Komisji Prawnej
ks. dr hab. Andrzej Michalik – przewodniczący Komisji Teologicznej.

Ksiądz Biskup ogłosił również skład Sekretariatu V Synodu:

sekretarz generalny – ks. dr Piotr Cebula
sekretarze pomocniczy – ks. dr Andrzej Dudek, ks. dr Andrzej Turek, ks. mgr Marcin Baran, mgr Joanna Sadowska
pracownik sekretariatu – mgr inż. Agnieszka Juszczyk

Ksiądz Biskup Andrzej Jeż gratulując wszystkim zebranym nominacji, jednocześnie zaznaczył, że za każdą Komisją stoi mnóstwo osób zaangażowanych w dzieło synodalne, także osób świeckich.

ks. Marian Kostrzewa