Z RODO w tle

Z RODO w tle

23 kwietnia br., w siedzibie Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, odbyło się posiedzenie Komisji Prawnej.

W spotkaniu wzięli udział tak jej członkowie, jak i konsultorzy. Posiedzenie, które miało charakter organizacyjny, poprowadził ks. dr Rafał Wierzchanowski – przewodniczący Komisji Prawnej.

W sposób szczególny zarysowano na nim sposób działania Komisji oraz zaprezentowano i omówiono Regulaminy dotyczące V Synodu. Ponadto szeroko podjęto temat ochrony danych osobowych, co ma niemałe znaczenie w kontekście przepisów RODO. Przewodniczący zaprosił wszystkich do współpracy i zaproponował, by zgłaszać postulaty nowych regulacji prawnych, które przyczyniłby się do owocnego i sprawnego działania podmiotów kościelnych i instytucji diecezjalnych.