Pierwsze spotkanie Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej

Pierwsze spotkanie Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej

17 maja 2018 roku w Tarnowie Mościcach odbyło się pierwsze spotkanie Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej.

Spotkanie miało charakter organizacyjny i zapoznawczy. Przewodniczący Komisji ks. dr Jacek Nowak nakreślił cele i przedstawił wstępne postulaty. Zwrócił uwagę na podkreślenie wielkiego dziedzictwa Kościoła i uwrażliwienie na kulturę słowa i obrazu. Wywiązała się twórcza dyskusja członków Komisji, którzy zgłaszali pierwsze wnioski.