Pierwsze posiedzenie Komisji Małżeństw i Rodzin

Pierwsze posiedzenie Komisji Małżeństw i Rodzin

19 maja 2018 r. w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo-Terapeutycznym (MOST) odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Małżeństw i Rodzin.

Rozpoczęło się od modlitwy i krótkiego przedstawienia członków Komisji. Następnie przewodniczący Komisji ks. Piotr Cebula wyjaśnił czym jest V Synod Diecezji Tarnowskiej, jego strukturę i zasady działania, a także czym są komisje synodalne, ich podział na zespoły. Przedstawił również zespoły wchodzące w skład Komisji Małżeństw i Rodzin. Są to:

  • Zespół towarzyszenia narzeczonym
  • Zespół towarzyszenia małżonkom, troski o wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie, pomocy w budowaniu rodziny wielopokoleniowej
  • Zespół towarzyszenia osobom w sytuacjach nieprawidłowych
  • Zespół towarzyszenia osobom żyjącym samotnie i rodzinom niepełnym
  • Zespół towarzyszenie rodzinom emigracyjnym.

Po krótkiej przerwie przewodniczący przedstawił cele Komisji oraz wyjaśnił czym są i jaką rolę pełnią członkowie komisji i konsultorzy. Mówiliśmy również o tym, w jaki sposób Parafialne Zespoły Synodalne mogą być wsparciem dla prac Komisji. Nawiązując do dokumentów, które będą podstawą prac Komisji rozmawiano o harmonogramie dalszych prac. Był również czas na pytania i odpowiedzi.