Ewangelizacja z wizją

Ewangelizacja z wizją

Ponad 30 osób z 8 Zespołów Synodalnych obradowało w ramach Komisji ds. Ewangelizacji.

23 maja 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyło się pierwsze spotkanie Komisji ds. Ewangelizacji. Miało ono charakter zapoznawczy i organizacyjny, a także warsztatowy.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą część rozpoczęła wspólna modlitwa, następnie przewodniczący – ks. Michał Dąbrówka – wprowadził członków zespołów w genezę, cele i wizję Komisji.

Komisja ma na celu ukształtowanie ewangelizacji w diecezji tarnowskiej na wzór ewangelizacji Jezusa Chrystusa. Dlatego potrzebujemy nawrócenia pastoralnego, czyli przejścia od duszpasterstwa zachowującego zwykły stan rzeczy do duszpasterstwa odnowionego i zdecydowanie misyjnego. W skład Komisji wchodzi osiem zespołów, nie ma tam jednak zespołu ds. nowej ewangelizacji. Jest to świadome i celowe działanie, chcemy bowiem, aby duch nowej ewangelizacji przenikał cały „ośmiokąt” – wszystkie powołane zespoły i poruszane przez nie obszary. Chcemy pracować z wizją, aby uniknąć mnożenia nie do końca przemyślanych akcji duszpasterskich, które prowadzą do rozproszenia w działaniu na poziomie diecezjalnym i parafialnym zabierając czas i energię, które są potrzebne na działania permanentne, progresywne i systematyczne – zaznacza ks. Michał.

W części drugiej spotkania, członkowie zespołów mieli czas na zadawanie pytań i wzajemną wymianę myśli. W ramach warsztatu zapoznali się z postulatami wiernych, nadesłanymi w czasie presynodalnym oraz opracowali wstępny plan działania swoich zespołów na najbliższe miesiące.