Niedziela bardziej medialna

Niedziela bardziej medialna

Ożywienie Dnia Środków Społecznej Komunikacji to cel, jaki na najbliższy czas stawia sobie Komisja ds. Mediów.

29 maja 2018 roku w Tarnowie Mościcach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Mediów. Na wstępie został przypomniany Regulamin V Synodu Diecezji Tarnowskiej, szczególnie te postanowienia, które odnoszą się do prac komisji synodalnych. Zauważono również, iż jednym z regulaminowych celów Synodu jest wykorzystanie środków komunikacji społecznej w dziele ewangelizacji. Zebrani zapoznali się też z dokumentem końcowym Komisji Przygotowawczej odnoszącym się do sfery kościelno-medialnej. Animujący dyskusję ks. dr Andrzej Turek, przewodniczący Komisji ds. Mediów, poprosił, aby od razu skupić się na priorytetach, czyli tym, co trzeba zrobić koniecznie i w pierwszym rzędzie.

Komisja zdecydowała, iż ważną a zarazem pilną sprawą jest reaktywacja w diecezji tarnowskiej Dnia Środków Społecznej Komunikacji przypadającego w Polsce w trzecią niedzielę września. – Chcemy niejako wskrzesić ten ważny, a ostatnio jakby zapomniany dzień – podkreśla ks. A. Turek. Przy tej okazji przeprowadzona zostanie wspólna akcja wszystkich mediów diecezjalnych.

Ponadto, Komisja w bliskiej perspektywie czasowej zajmie się audytem mediów diecezjalnych oraz prasy parafialnej, aby dokładnie rozeznać jakim medialnym potencjałem dysponuje Kościół tarnowski. Dalsze plany to organizacja warsztatów dla osób zaangażowanych w parafialne biuletyny oraz media społecznościowe.