Kościół młodych

Kościół młodych

3 czerwca 2018 r. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej odbyło się pierwsze spotkanie Komisji ds. Dzieci i Młodzieży.
Obrady zaczęły się od wspólnej modlitwy – członkowie prosili Ducha Świętego o Jego obecność w podejmowanych pracach. Trwając przed Najświętszym Sakramentem, zawierzali Jezusowi swoje życie, zapraszali Go do wszystkich działań i prosili
o umocnienie wiary. W ramach modlitwy podjęli także sztafetę modlitewną „Młodzież za Synod”, polecając rozpoczynający się 3 października 2018 roku w Watykanie Synod Biskupów dotyczący młodzieży, wiary i rozeznania powołania.
Druga część spotkania miała charakter integracyjno-formacyjny. Na początku był czas na przestawienie się i wzajemne poznanie wszystkich członków Komisji. Następnie przewodniczący, ks. Marcin Baran, omówił regulamin Synodu, szczególnie zwracając uwagę na ważne dla całego zespołu kwestie.
Kolejny punkt obrad poświęcony był genezie, charakterystyce i celom Komisji młodzieżowej. Są to między innymi:
– Objęcie opieką duszpasterską wszystkich młodych diecezji tarnowskiej
– Opracowanie oraz wdrożenie jednolitego i długofalowe programu formacyjnego
– Towarzyszenie młodym w rozeznaniu powołania
– Troska o duchowy i intelektualny rozwój animatorów i duszpasterzy
– Troska o współpracę ruchów i stowarzyszeń, z równoczesnym uwzględnieniem ich własnej podmiotowości i tożsamości
– Zorganizowanie konkretnej i stałej pomocy specjalistycznej dla młodzieży.Ten punkt programu obejmował także przedstawienie zadań Podkomisji i Zespołów – ich strukturę, zakres obowiązków, cele. Ponadto Komisja zapoznała się z Przedsynodalnym Dokumentem Finalnym Synodu Biskupów „Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania”, który jest cenną wskazówką dla prac Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, a dotyczy:
– Wyzwań i możliwości młodych ludzi w dzisiejszych świecie
– Wiary, powołania, rozeznawania i towarzyszenia
– Działalności formacyjnej i duszpasterskiej Kościoła
Ważnym elementem, który został zrealizowany przez Podkomisje wraz z Zespołami, była wspólna dyskusja nad konspektem i kartą pracy do tematu: „Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie”, który we wrześniu zostanie podjęty przez Parafialne Zespoły Synodalne.
W planach na najbliższe miesiące jest praca w Podkomisjach i Zespołach oraz spotkanie całej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w pracach Komisji i podpowiedzieć ważne dla niej kwestie, prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: synod.mlodziez@diecezja.tarnow.pl