Kościelna administracja

Kościelna administracja

11 czerwca 2018 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się pierwsze spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Spotkanie, w którym uczestniczyło 15 z 17 członków tejże Komisji, prowadził przewodniczący Komisji ks. dr hab. Robert Kantor – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Podczas spotkania powołano dwa zespoły w ramach Komisji, z których jeden zespół (przewodniczący zespołu: ks. dr Marcin Kokoszka – ekonom diecezji tarnowskiej) ma podjąć zagadnienia związane z administracją w centralnych instytucjach diecezji, natomiast drugi zespół zagadnienia administracyjne na szczeblu dekanatów i parafii (przewodniczący zespołu: ks. dr Jerzy Jurkiewicz – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu i dziekan dekanatu Nowy Sącz – Centrum).
W ramach dyskusji zwrócono uwagę na szereg istotnych kwestii, związanych z codzienną działalnością centralnych instytucji diecezjalnych oraz poszczególnych dekanatów i parafii. Postulowano opracowanie vademecum prawnego dla księży proboszczów, zawierającego najbardziej konieczne dla funkcjonowania parafii aktualne przepisy prawa cywilnego i kościelnego, zmiany w prerogatywach niektórych urzędów dekanalnych, przygotowanie statutu Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie, a także kwestie związane z zatrudnianiem pracowników kościelnych.
Podkreślono doniosłą rolę IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, który w latach osiemdziesiątych XX wieku bardzo wnikliwie i rzetelnie zajął się problematyką administracyjną w diecezji tarnowskiej. Bardzo wiele z jego statutów może stanowić fundament dla prac Komisji ds. Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.