Spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa

Spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa

13 czerwca w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Synodalnej ds. Duchowieństwa.
Komisja liczy 31 członków, jest podzielona na 6 zespołów: Zespół ds. powołań i formacji seminaryjnej, Zespół ds. stałej formacji oraz trudności w posłudze kapłańskiej, Zespół ds. bytowych księży, Zespół ds. księży emerytów, Zespół ds. księży posługujących poza granicami diecezji oraz Zespół ds. urzędu kościelnego oraz inkardynacji kapłanów.
Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej, po której nastąpiła adoracja Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przewodniczący Komisji, ks. dr Krzysztof Bułat przedstawił plan pracy, Regulamin V Synodu naszej diecezji oraz zadania poszczególnych zespołów.
Tegorocznym tematem synodu jest rodzina. Dlatego Komisja ds. Duchowieństwa będzie się pochylała nas zagadnieniem Rodzina a kapłaństwo (i życie konsekrowane).
Trzeba słuchać Ducha Świętego co mówi do Kościoła, do nas w dobie Synodu. Słuchać i pójść za głosem Boga. Ponieważ kapłani są pasterzami wspólnot parafialnych, dlatego też wiele zależy od sposobu przeżywania kapłańskiego powołania.