Synodowanie osób konsekrowanych

Synodowanie osób konsekrowanych

Drugie zebranie Komisji ds. Życia Konsekrowanego odbyło się 14 czerwca 2018 r. w budynku plebanii przy parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Przewodniczył mu ks. dr Zbigniew Krzyszowski.
O. Ryszard Bożek i ks. Zbigniew Krzyszowski zapoznali obecnych z końcowym dokumentem IV Synodu Diecezji Tarnowskiej dotyczącego życia konsekrowanego. Podczas dyskusji uczestnicy zwrócili uwagę na zaskakującą aktualność dokumentu, na powstanie – od ostatniego Synodu – nowych, indywidualnych form życia konsekrowanego.
Analizy problematyki najnowszych dokumentów Stolicy Apostolskiej, dotyczących pracy duszpasterskiej osób konsekrowanych omówił delegat ds. zakonów męskich w diecezji ks. Tadeusz Gniewek, SCJ.
Dokumenty, które przedstawił ks. Tadeusz:
• Instrukcja o współpracy instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego z parafią lub inną instytucją kościelną wraz z załączonym do niej ramowym wzorem Porozumienia o współpracy instytutu zakonnego z parafią. Dokumenty te zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski podczas 378. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniach 13-14 marca br.;
• Vademecum współpracy osób odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach (Projekt);
• Statut Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, zatwierdzony 28 maja 2016 r. przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Wyznaczono datę i miejsce następnego spotkania Komisji – na 26 września 2018 r. w klasztorze Ojców Redemptorystów w Tuchowie.