Spotkanie Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła

Spotkanie Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła odbyło się 15 czerwca 2018r. w świetlicy Schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Prostopadłej 9a w Tarnowie. W posiedzeniu udział wzięli: ks. Zbigniew Pietruszka – przewodniczący, ks. Krzysztof Majerczak – sekretarz, Jerzy Pikul, ks. Antoni Mikrut, ks. Ryszard Podstołowicz, ks. Marek Kogut, Urszula Mróz, Jerzy Maślanka, s. Wiesława Bartoń, ks. Józef Wojnicki, ks. Paweł Fałowski, ks. Henryk Madziar, ks. Mariusz Żaba, Magdalena Bednarek, Grzegorz Sudoł.
Po modlitwie w intencji synodu i krótkim przedstawieniu się członków komisji ks. Zbigniew Pietruszka przedstawił zadania, które będzie realizować Komisja ds. Posługi Charytatywnej Kościoła. Wskazał również na opublikowane źródła, z których winna czerpać Komisja w realizacji swoich celów. Następnie zapowiedział możliwość powstania zespołów tematycznych (ds. Caritas Diecezjalnej, ds. wolontariatu, ds. współpracy z duszpasterstwami specjalistycznymi, ds. kontaktów zewnętrznych i pozyskiwania środków) oraz zaproponował konkretne tematy synodalne.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 27 września 2018r. Poświęcone ono będzie działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej po jej reaktywacji w roku 1989r. O przygotowanie tego zagadnienia Dyrektor Diecezjalnej Caritas poprosił swoich poprzedników: ks. Antoniego Mikruta oraz ks. Ryszarda Podstołowicza.