Kult i sakramenty

Kult i sakramenty

12 czerwca w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Synodalnej ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą z Liturgii godzin. Całość posiedzenia Komisji prowadził jej przewodniczący ks. dr Andrzej Dudek. Spotkanie przebiegało w następującej kolejności:
1. Przedstawienie składu i struktury Komisji
2. Omówienie problematyki „Celebracji świąt w rodzinie” w kontekście przygotowania materiałów synodalnych na grudzień 2018 r.
3. Propozycja kolejności zagadnień do opracowania przez Komisję w najbliższym czasie
4. Czas na dyskusję odnośnie do zaproponowanych zagadnień i tematów
5. Zgłaszanie oficjalnych wniosków
Posiedzenie zakończyła wspólna modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.