Drugie spotkanie Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej

Drugie spotkanie Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej

W czwartek, 20 września 2018 roku w Mościcach odbyło się drugie spotkanie Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej.

Przewodniczący Komisji ks. dr Jacek Nowak zaprezentował konspekt przygotowany dla Parafialnych Oddziałów Synodalnych na temat: „Dziedzictwo rodziny diecezjalnej”. Konspekt przygotowany został przez p. mgr Małgorzatę Stryczek i p. mgr Krzysztofa Haptasia. Podczas posiedzenia Komisji ustalone zostało m.in. utworzenie trzech zespołów: ds archiwów i bibliotek parafialnych, ds dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej oraz ds tradycji i języka.