Posiedzenie Komisji Prawnej

Posiedzenie Komisji Prawnej

W dniu 20 września 2018 r. odbyło się w siedzibie Sądu Diecezjalnego w Tarnowie posiedzenie Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej {dalej: KP VSDT}.

Podczas posiedzenia podjęto zagadnienie zatrudnienia pracowników kościelnych, zwłaszcza w małych parafiach i związanych z tym różnych rodzajów umów o pracę. Członkowie i konsultorzy KP VSDT podjęli się zadania opracowania wzorów umów, które w praktyczny sposób byłyby pomocne księżom proboszczom.
Drugim obszarem dyskusji Komisji Prawnej było wypracowanie dla diecezji tarnowskiej statutu cmentarza parafialnego. Ks. dr Rafał Wierzchanowski, oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie i przewodniczący KP VSDT, przedstawił projekt takiego statutu. Wymaga on jeszcze dopracowania i w tym celu członkowie i konsultorzy Komisji Prawnej zostali zaproszeni do ewentualnego wniesienia swoich uwag i propozycji zmian. Zdaniem uczestników posiedzenia do Statutu Cmentarza Parafialnego w Diecezji Tarnowskiej warto dołączyć przykładowe Regulaminy cmentarza parafialnego. W czasie posiedzenia omawiane były również zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na cmentarzu.
Kolejne zagadnienie obecnego posiedzenia miało dotyczyć reformy przedślubnego badania kanonicznego narzeczonych (tzw. protokołu przedmałżeńskiego). Temat ten został jednak wyłączony z obrad ze względu na przewidywane ukazanie się (w tym względzie) odpowiedniego dokumentu Konferencji Episkopatu Polski.