Spotkanie z Dekanalnymi Relatorami Synodalnymi

Spotkanie z Dekanalnymi Relatorami Synodalnymi

W Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, odbyło się spotkanie Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej z Dekanalnymi Relatorami Synodalnymi.

Księża relatorzy są przedstawicielami duchownych z każdego dekanatu. Pełnią bardzo istotną funkcję, łącząc Parafialne Zespoły Synodalne z danego dekanatu z Sekretariatem Synodu. Po wspólnej modlitwie brewiarzowej i słowie wstępnym ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza, ks. Piotr Cebula – sekretarz generalny V SDT, przypomniał strukturę i funkcjonowanie Synodu. Dalsza część spotkania upłynęła na rozmowie i sugestiach dotyczących prac synodalnych w dekanatach, dobrej komunikacji pomiędzy Parafialnymi Zespołami Synodalnymi a relatorami i sekretariatem. Słowa podsumowania wypowiedział ks. Biskup L. Leszkiewicz, który poprowadził na zakończenie wspólną modlitwę w intencji Synodu.