Trzecie spotkanie Komisji Małżeństw i Rodzin

Trzecie spotkanie Komisji Małżeństw i Rodzin

Komisja Małżeństw i Rodzin spotkała się po raz trzeci 20 września 2018r. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej modlitwy i zawiązania wspólnoty przy stole. Następnie, po krótkim przypomnieniu metodologii prac oraz struktury i funkcjonowania Synodu, zaprezentowanym przez ks. Piotra Cebulę – przewodniczącego Komisji, każdy z zespołów (zespół towarzyszenia narzeczonym; zespół towarzyszenia małżonkom, troski o wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie, pomocy w budowaniu rodziny wielopokoleniowej; zespół towarzyszenia osobom żyjącym samotnie i rodzinom niepełnym; zespół towarzyszenia rodzinom migracyjnym) przedstawił wypracowaną przez siebie część projektu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Tarnowskiej. Po przedstawieniu miała miejsce rozmowa, wnioski i pytania dotyczące zaprezentowanego materiału. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.