II spotkanie Komisji ds. Ewangelizacji

II spotkanie Komisji ds. Ewangelizacji

27 września w budynku tarnowskiego WSD obradowała Komisja ds. Ewangelizacji.

Cztery dyskusje plenarne dotyczyły wybranych przez poszczególne Zespoły tematów synodalnych: diecezjalnego programu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania – „W oczekiwaniu na Ducha Świętego”(Zespół ds. katechezy), regulaminu Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej (Zespół ds. Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń), koncepcji portalu informacyjnego dotyczącego sanktuariów diecezji tarnowskiej (Zespół ds. Duszpasterstwa Pielgrzymkowego i Sanktuaryjnego) oraz proponowanych tematów na kolejne lata V SDT (Przewodniczący). Wszystkie wnioski i sugestie Komisji pomogą członkom poszczególnych Zespołów w opracowaniu ostatecznej wersji poruszanych tematów i zagadnień. Kolejne spotkanie plenarne Komisji ds. Ewangelizacji zaplanowano na listopad, zaś spotkania poszczególnych Zespołów odbędą się w październiku.