Drugie spotkanie Komisji ds. Administracji Kościelnej

Drugie spotkanie Komisji ds. Administracji Kościelnej

W dniu 8 października 2018 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się drugie spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji Ks. dr hab. Robert Kantor – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.
Podczas spotkania Ks. dr Marcin Kokoszka – Ekonom Diecezji Tarnowskiej, przedstawił projekt Statutu Domu Księży im. św. Józefa Diecezji Tarnowskiej (czyli obecnego Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie). Następnie miała miejsce dyskusja nad projektem, podczas której zgłoszono wiele poprawek.
Kolejnym punktem spotkania były zagadnienia podejmowane przez Zespół do spraw dekanatów i parafii, które przedstawił przewodniczący tegoż gremium Ks. dr Jerzy Jurkiewicz.
Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym terminy kolejnych spotkań Komisji do spraw Administracji Kościelnej. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. Marek Podgórski – sekretarz Komisji ds. Administracji Kościelnej