Wymiana zdań i dyskusja

Wymiana zdań i dyskusja

Czwarte zebranie Komisji ds. Życia Konsekrowanego odbyło się 14 listopada 2018 r. w domu zakonnym Sióstr Służebniczek BDNP w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 58 A.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Sióstr od wspólnej modlitwy Koronką do Bożego miłosierdzia, której przewodniczył ks. dr Zbigniew Krzyszowski.

Ks. Piotr Cebula – Sekretarz V Synodu Diecezji Tarnowskiej, który został zaproszony na to zebranie, przedstawił metodologie prac Komisji Małżeństw i Rodzin. Ukazał proces powstawania Projektu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Diecezji Tarnowskiej, który na chwilę obecną jest szeroko dyskutowany w Diecezji. Projekt ten jest przygotowywany na 2. Sesję plenarną Synodu.

Następnie zostały omówione dokumenty: „Cor orans” – instrukcja regulująca życie mniszek; „Tożsamość i misja Brata zakonnego w Kościele”; listy okólne Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: „Radujcie się”, „Rozpoznawajcie”, „Kontemplujcie”. Po owocnej wymianie zdań i dyskusji spotkanie zostało zakończone modlitwą, którą poprowadził o. Ryszard Bożek CSsR.

 Następne spotkanie Komisji zaplanowano na dzień 23 stycznia 2019 r. w Tarnowie.