Rodzina w potrzebie

Rodzina w potrzebie

Trzecie posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła odbyło się 15 listopada 2018 r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.  Rozpoczęło się ono modlitwą w intencji synodu.

Przedmiotem posiedzenia było ukazanie stanu prac V Synodu Diecezji Tarnowskiej ze szczególnym uwzględnieniem Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Ks. dr Piotr Cebula – sekretarz generalny – zwrócił uwagę na metodologię prac komisji oraz projekt komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, który przekazał do konsultacji.

W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność głębszego pochylenia się nad kwestią seniorów (samotnych, owdowiałych), a także rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ważne jest również podjęcie współpracy z instytucjami poza kościelnymi, które w naszej diecezji działają na rzecz potrzebujących pomocy. Podczas posiedzenia podjęto także temat „Rodziny w potrzebie”  ze zwróceniem uwagi na aktualną kondycję rodzin, na wskazania jakie daje Kościół i co w związku z tym robić – czyli jak pomagać. W wolnych wnioskach zaproponowano tydzień modlitw za rodziny oraz zasugerowano, by jeszcze bardziej zwrócić uwagę na pomoc niepełnosprawnym. Posiedzenie zakończono modlitwą w intencji rodzin.