Trzecie spotkanie

Trzecie spotkanie

         Trzecie spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa odbyło się 20. 11. 2018 r. w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Rozpoczęło się modlitwą brewiarzową oraz adoracją Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w intencji Synodu.

Spotkanie dotyczyło szczegółowych kwestii przedstawionych przez przewodniczących poszczególnych Zespołów naszej Komisji. Zaprezentowano propozycję ankiet, które chcemy skierować do księży, np. pracujących poza granicami kraju czy dotyczące księży emerytów i rencistów.