#1 MAMRE

- Synodalne Adwentowe Rekolekcje Internetowe - I niedziela Adwentu

#1 MAMRE – Synodalne Adwentowe Rekolekcje Internetowe – I niedziela Adwentu

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». Łk 21, 25-28.34-36

Pierwszą naukę rekolekcyjną opartą na tekście Ewangelii z I niedzieli Adwentu oraz pracach V Synodu poprowadzi ks. Marcin Duś z rodziną Grażyny i Andrzeja Janików, należącą do Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre.

„Adwentowe rozmowy o Rodzinie” – to hasło tegorocznych Internetowych Rekolekcji Adwentowych Portalu Diecezji Tarnowskiej i Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Nawiązują one to Słowa Bożego i prac V Synodu diecezji tarnowskiej.

Na Portalu Diecezji Tarnowskiej, a także w mediach społecznościowych diecezji oraz Synodu opublikujemy 10 krótkich, kilkuminutowych filmów. W „Rozmowach Adwentowych” biorą udział przedstawiciele różnych wspólnot skierowanych ku rodzinie oraz kapłani – opiekunowie wspólnot.

Emisje filmów odbywać się będą w niedziele, wtorki oraz czwartki.

Na kolejny odcinek – naukę rekolekcyjną nawiązującą do Ewangelii z wtorku I tygodnia Adwentu zaprasza ks. Wojciech Karpiel wraz z rodziną Wojnarów z Tarnowa, zaangażowaną we Wspólnocie Domowego Kościoła.