Głoszenie świeckich w Kościele

Głoszenie świeckich w Kościele

Trzecie spotkanie Komisji ds. Ewangelizacji odbyło się 29 listopada w tarnowskim Ośrodku Dialogu, Formacji i Misji ALEGORIA.

Tematem przewodnim tego spotkania był projekt wskazań dotyczących dopuszczenia wiernych świeckich do przepowiadania Słowa Bożego na terenie diecezji tarnowskiej oparty m.in. na zapisie z  Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi: „Wierni świeccy na mocy chrztu i bierzmowania są świadkami ewangelicznego orędzia przez słowo i przykład życia chrześcijańskiego. Mogą być też powoływani na współpracowników biskupa i prezbiterów w wykonywaniu posługi słowa.”(Kan. 759). Podczas pracy w grupach członkowie debatowali nad tym, co powinna zawierać taka instrukcja, aby być użyteczną i oczywistą tak dla kapłanów, jak i świeckich ewangelizatorów.

Członkowie Komisji kontynuowali również temat koncepcji aplikacji ożywiającej praktykę nawiedzania sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz tematów proponowanych na kolejne miesiące II i III roku Synodu DT.

Zakończeniem obrad był temat niedzieli i przyczyn odchodzenia wiernych od praktyki uczestnictwa w cotygodniowej Mszy Świętej. Jak mówił św. Jan Paweł II „pośród różnych form działalności parafii «żadna nie ma tak żywotnego znaczenia i tak silnego wpływu formacyjnego na wspólnotę, jak niedzielna celebracja dnia Pańskiego połączona z Eucharystią»”.