Ze św. Franciszkiem w Nowy Rok

Ze św. Franciszkiem w Nowy Rok

Komisja ds. Mediów przygotowuje noworoczne spotkanie dla dziennikarzy z regionu.

4 XII 2018 roku w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo – Terapeutycznym obradowała Komisja ds. Mediów. Dominującym tematem była organizacja noworocznego spotkania dla dziennikarzy z biskupem Andrzejem Jeżem. Planowane jest ono w okolicach daty 24 stycznia 2019 roku, we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. – Takie spotkanie to okazja do rozmowy z Pasterzem Kościoła tarnowskiego, lepszego poznania się dziennikarzy i większej konsolidacji tego środowiska – zauważa ks. Andrzej Turek, przewodniczący Komisji ds. Mediów.