Po raz pierwszy w diecezji

Po raz pierwszy w diecezji

„Można powiedzieć, że każde kłamstwo, choćby wydawało się nieznacznym, sprawia zawsze ból albo nam samym, albo innym; narusza bowiem prawdę i prostotę serca. Człowiek, kłamiący, choćby w żarcie, dowodzi dwulicowości. Niech więc mowa wasza będzie szczerą i prawdziwą, jeśli chcecie być dziećmi Tego, który jest Ojcem prawdy i Prawdą samą” – oto jedno z bardziej znanych myśli św. Franciszka Salezego, który od wieków inspiruje kolejne pokolenia do służby Prawdzie.

Niewątpliwie, sługami prawdy powinni być także ludzie mediów. Dlatego w dniu wspomnienia tego świętego Patrona Biskup Tarnowski zaprosił dziennikarzy na spotkanie Noworoczne do budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Takie spotkanie odbyło się po raz pierwszy w naszej diecezji. Dlatego ks. dr Andrzej Turek, przewodniczący Synodalnej Komisji Medialnej przypomina, że inicjatywa zrodziła się w środowisku synodalnym, a konkretnie w Komisji ds. Mediów V SDT. – „Tak więc jest to wydarzenie synodalne. Idea zyskała od razu pełną akceptację i aprobatę Biskupa Tarnowskiego. Skoro synod ze swego źródłosłowu to wędrowanie razem, kroczenie wspólnotą drogą, więc chcieliśmy, jako synodalna wspólnota tarnowskiego Kościoła, do tej wspólnej drogi zaprosić również dziennikarzy. Zapraszamy ludzi parających się mediami z całej diecezji tarnowskiej, nie różnicujemy nikogo ze względu na rodzaju medium, w którym posługuje ani tym bardziej na to, czy jest to medium konfesyjne czy świeckie”- tłumaczy ks.Turek.

Przewodniczący Komisji ds.Mediów podkreśla, że Noworocznemu spotkaniu dziennikarzy przyświecają zasadniczo trzy cele: – „chcemy spotkać się w luźnej formule, pobyć razem, w jakimś sensie poczuć się wspólnotą w rozedrganym, podzielonym i zagonionym świecie w myśl hasła tegorocznego Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: “Wszyscy tworzymy jedno”. To także czas, aby odetchnąć – bez terroru kolejnych wydań, polowania na newsy, deadlinenów etc.; stworzyć środowiskową bliskość, która oby stała się również ładowaniem duchowych akumulatorów. I w końcu szukamy inspiracji, aby pójść w nowy rok pracy i życia z pasterskim błogosławieństwem, ze świadomością wsparcia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, w którego liturgiczne wspomnienie to wydarzenie się odbywa”.

I rzeczywiście, na zaproszenie Komisji odpowiedziała duża część środowiska ludzi mediów, pracujących na terenie naszej diecezji. Jedną z najmłodszych uczestniczek spotkania jest Klaudia Tarczoń, reprezentująca SynajTV. – „Dla nas, młodych ludzi, spotkanie z doświadczonymi dziennikarzami, nazwijmy ich „starymi wyjadaczami chleba” jest niezwykle inspirujące. Młodzi zawsze podglądają starszych, starają się w nich szukać wzorców. Dlatego takie spotkanie jest dla nas dużym przeżyciem” – zdradza nam Klaudia.

Z kolei Bartłomiej Maziarz przyjechał z „Radia Kraków”. W czasie spotkania złożył życzenia ks. Biskupowi, w imieniu wszystkich przedstawicieli diecezjalnego i świeckiego świata mediów. Potem podzielił się dla nas takim spostrzeżeniem: – „My świeccy dziennikarze, oraz duchowni, wśród których także są dziennikarze, mamy przekazywać prawdę. Jednakże potrzebujemy wzajemnego poznania się i zrozumienia tych sfer w których funkcjonujemy. I dlatego to spotkanie jest bardzo cenne. Przy okazji p.Bartłomiej przypomina o dużej roli, jaką może odegrać Kościół w łagodzeniu nastrojów wśród Polaków, podzielonych polityką, przekazem mediów, zwłaszcza na kanwie ostatnich wydarzeń w Gdańsku. – „Ważne jest, żeby w tej sprawie Kościół, a zwłaszcza księża i hierarchowie mówili jednym głosem” – zauważa.

Inną wskazówkę dla sług środków społecznego przekazu przedstawił Biskup Andrzej Jeż w swoim przemówieniu. – „Miejcie, jako dziennikarze, miłość do ludzi w tym świecie. Do ludzi, z którymi rozmawiamy, a także do tych, z którymi się spieramy, którzy nas denerwują. Miejcie miłość do świata, który opisujecie. To jest Ewangelia, to jest podstawa” – apelował.