Parafialne Caritas

Parafialne Caritas

Czwarte posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła odbyło się 29 stycznia 2019r. w świetlicy Schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Prostopadłej 9a w Tarnowie.  Rozpoczęło się ono modlitwą w intencji synodu.

Przedmiotem posiedzenia było rozpoczęcie dyskusji nt. parafialnych caritas, które po opracowaniu statutu nie będą już oddziałami caritas, ale jak to jest we wszystkich polskich diecezjach – Parafialnymi Zespołami Caritas. Na podstawie przykładowych statutów PZC członkowie komisji będą kontynuować w ramach kolejnego posiedzenia dyskusję o tym, co należałoby zamieścić w naszym statucie, co jest już nieaktualne, a czego brakuje. W dyskusji zwrócono uwagę na cel opracowania ww. statutu. Ma nim być troska o jak najlepsze realizowanie posługi charytatywnej na terenie parafii, rozumianej jako służba potrzebującym w duchu Jezusa Chrystusa.

O tym jak dzisiaj rozpoznawać sytuację materialną będących w potrzebie oraz jakiej formy pomocy potrzebują współcześnie ludzie będą również zastanawiać się członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych w czasie lutowego spotkania.