Owoce synodowania

Owoce synodowania

Znawcy prawa pracy, podatków, eksperci od ubezpieczeń społecznych będą szkolić proboszczów. Podczas warsztatów kapłani  dostaną także wzory umów zapowiada ks. Rafał Wierzchanowski, oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie.

– Przeprowadzamy warsztaty dla księży proboszczów dotyczące form zawieranych umów, czy to z pracownikami, albo z tymi, którzy służą  parafii w formie wolontariatu, bądź też umów parafii z firmami – dodaje.

Warsztaty odbędą się w Tarnowie i w Nowym Sączu.  Są one owocem synodowania, a pomysł wyszedł od samych księży .

Duchowni dowiedzą się m.in. o rodzajach umów, prowadzeniu prostej księgowości i dokumentacji pracowniczej. Jak podkreśla ks. Rafał Wierzchanowski, ważną kwestią jest zawieranie umów z instytucjami i odpowiedzialność firm np. za czasowe wykonanie robót.

– Bardzo często jest tak, że proboszcz otrzymuje dotację, podpisuje umowę z firmą i ona nie wywiązuje się z umowy. Wówczas jest zagrożenie utraty dotacji. Ciągle jeszcze pokutuje przeświadczenie, że ksiądz proboszcz machnie ręką i jakoś to będzie. Nie ma zlituj się. Podlegamy prawu i te reguły są obowiązujące – mówi oficjał.

Warsztaty odbędą się  8 lutego  w auli przy bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz 9 lutego w auli WSD w Tarnowie. Zapisy księży trwają w Internecie www.kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl lub telefonicznie w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego (tel. 14-631-73-80).

Każdy proboszcz uczestniczy tylko w jednej, wybranej przez siebie sesji, których terminy są następujące:

– Nowy Sącz – 8.02

Sesja I   9.00-12.00

Sesja II  13.00-16.00

Tarnów – 9 .02

Sesja III   9.00-12.00

Sesja IV  13.00-16.00