Czwarte spotkanie Komisji ds. Administracji Kościelnej

Czwarte spotkanie Komisji ds. Administracji Kościelnej

W dniu 11 lutego 2019 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się czwarte spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. dr hab. Robert Kantor – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.
Podczas spotkania ks. dr Jerzy Jurkiewicz – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu i dziekan dekanatu Nowy Sącz – Centrum, przedstawił projekt Instrukcji o zabezpieczaniu majątku parafialnego przy zmianie na stanowisku proboszcza. Następnie miała miejsce dyskusja nad projektem, podczas której zgłoszono bardzo wiele poprawek.
Kolejnym punktem spotkania była wstępna dyskusja nad opracowywanym dokumentem całościowym, dotyczącym administracji kościelnej.
Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym terminy kolejnych spotkań Komisji do spraw Administracji Kościelnej. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. dr Marek Podgórski – sekretarz Komisji ds. Administracji Kościelnej