Walentynki i co z nich wynika…

Walentynki i co z nich wynika…

W świecie, w którym tak wielką rolę odgrywają media masowe, konieczna jest szeroko zakrojona i profesjonalnie przeprowadzona medialna edukacja.  

 

14 lutego 2019 roku w Kurii Diecezjalnej spotkała się Komisja ds. Mediów. Po modlitwie, ks. Andrzej Turek przewodniczący Komisji, przeczytał Pieśń Ofelii z „Hamleta” W. Szekspira, zaczynającą się od znanych słów: „Dzisiaj świętego jest Walentego…”. – Walentynki, święto, które w Polsce wykreowano praktycznie z niczego i jakby jednym aktem, to niekwestionowany dowód na potęgę mediów – skonkludował przewodniczący. I właśnie oddziaływaniu i funkcjonowaniu mediów masowych poświęcono większą część obrad. Zebrani zgodzili się co do potrzeby organizacji edukacji medialnej. Miałaby ona poniekąd dwa wymiary: ukazywanie pozytywnych i negatywnych skutków funkcjonowania publikatorów (zwłaszcza w życiu rodzinnym), oraz organizacji warsztatów dziennikarskich. Ludzie mediów stwierdzili, iż palącym wzywaniem współczesności jest pomoc rodzicom. Wiele dzieci bowiem dotykają uzależnienia od mediów (internet, telewizja, smarfony), które stają się już problemem społecznym. Z tej perspektywy dyskutowano również o formach medialnej służby rodzinie.

Podczas spotkania ks. A. Turek uwrażliwiał członków Komisji na konieczność dokonywania bilansu dotychczas przebytej synodalnej drogi. Przypominając cele V Synodu Diecezji Tarnowskiej zawarte w jego Regulaminie, oraz w Dokumencie Końcowym Komisji Przygotowawczej, poprosił zgromadzonych o zastanowienie się nad formą jaką powinien przyjąć dokument końcowy Komisji ds. Mediów. W tym kontekście poprosił też, aby każdy członek medialnej Komisji raz jeszcze indywidualnie z refleksją pochylił się nad Dokumentem Końcowym Komisji Przygotowawczej. Spotkanie zakończyła modlitwa w intencji Synodu, oraz przywołanie orędownictwa świętych patronów dnia: Cyryla, Metodego i Walentego.

Ewa Biedroń