O spowiedzi i przepowiadaniu świeckich

O spowiedzi i przepowiadaniu świeckich

16 lutego br. w Ośrodku Dialogu, Formacji i Misji ALEGORIA odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Ewangelizacji. Po wspólnej modlitwie członków Komisji otwarto 3 bloki tematyczne.

Blok pierwszy poświęcony był kontynuacji prac nad projektem wskazań dotyczących dopuszczenia wiernych świeckich do przepowiadania Słowa Bożego na terenie diecezji tarnowskiej. Dokument ten, po konsultacji z prawnikami i konsultorami, oraz ostatecznym zatwierdzeniu, miałby być wsparciem dla posługi przepowiadania świeckich ewangelizatorów, a także uporządkowaniem zasad takowej posługi w Kościele tarnowskim.

Blok drugi to czas dyskusji nad wskazaniami dotyczących celebrowania Sakramentu Pokuty
i Pojednania w naszej diecezji. Choć wielu katolików wciąż przystępuje do tego sakramentu, zauważa się niepokojące zjawisko zaniedbywania regularnej spowiedzi świętej oraz redukowania sakramentu pokuty i pojednania do samej <<spowiedzi>> właśnie. Debatowano w szczególności o czasie sprawowania tego sakramentu, tak w dni powszednie, jak i w niedziele, oraz przy okazji świąt. Swoistym novum w diecezji jest propozycja wprowadzenia adoracji Najświętszego Sakramentu i stałego konfesjonału w wybranej parafii dekanatu lub większego miasta.

Spotkanie zakończono blokiem trzecim, w którym omówiono szkic zawartości dokumentów końcowych Komisji. Prace nad wszystkimi tematami trwają dalej.