Modlitwa i praca

Modlitwa i praca synodalna

    12 marca w Seminarium Duchownym w Tarnowie obradowała Komisja Synodalna ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego.

Po wspólnej modlitwie brewiarzowej rozpoczęły się obrady, które dotyczyły przygotowania przez Komisję odpowiednich dokumentów, statutów i instrukcji synodalnych.

Ks. lic. Jakub Jasiak przedstawił propozycję dokumentu dla Liturgicznej Służby Ołtarza, natomiast ks. dr Andrzej Dudek omówił projekt statutu Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej.

Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja, wnioski i pytania dotyczące podjętych tematów. Posiedzenie Komisji zakończyła wspólna modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.