W duchu Jezusa

W duchu Jezusa

14 marca 2019 r. w budynku Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła.

Przedmiotem posiedzenia było rozpoczęcie prac nad regulaminem Parafialnych Zespołów Caritas: określeniem celów (prowadzenie działalności charytatywnej rozumianej jako służba potrzebującym w duchu Jezusa, niezależnie od ich narodowości, wyznania, pochodzenia czy statusu społecznego) i zadań (ze szczególnym uwzględnieniem animowania wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia czynem i modlitwą).

 W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność umocowania prawnego roli wicedziekana w koordynowaniu działań charytatywnych w dekanacie.