Komisja ds. Katechezy po pierwszym spotkaniu

Komisja ds. Katechezy po pierwszym spotkaniu

18 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Kurii diecezjalnej w Tarnowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Komisji ds. Katechezy.  

Komisja liczy 15 członków: księży, sióstr zakonnych oraz katechetów świeckich. W ramach posiedzenia podjęto kwestie organizacyjne, związane z działaniami Komisji oraz wyznaczono kierunki prac na najbliższe miesiące. Komisja rozpoczęła prace nad projektem dokumentu synodalnego „Katechizacja parafialna i szkolna w diecezji tarnowskiej”.

Ponadto ustalono 25-osobowy skład Konsultorów Komisji ds. Katechezy, który zostanie przedstawiony Biskupowi Tarnowskiemu. Spotkaniu Komisji towarzyszyła ożywiona dyskusja nad kształtem katechizacji szkolnej i parafialnej w naszej diecezji.

Spotkanie poprzedziło złożenie przysięgi przez nowych członków Komisji, w obecności ks. bp. Stanisława Salaterskiego.