Piąte spotkanie

Piąte spotkanie

1 kwietnia 2019 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się piąte spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. Robert Kantor – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.

Podczas spotkania ks. Jerzy Jurkiewicz – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu zaprezentował ostateczną wersję Instrukcji o zabezpieczaniu majątku parafialnego przy zmianie na urzędzie proboszcza. Następnie miała miejsce dyskusja, podczas której zabrali głos: ks. Zbigniew Dusza, p. Jakub Fenrych, p. Piotr Sajdak, ks. Adam Nita, ks. Rafał Wierzchanowski, ks. Zygmunt Warzecha, ks. Marcin Kokoszka, ks. Andrzej Liszka, ks. Robert Kantor.

W zarządzonym głosowaniu, w którym wzięło udział trzynastu obecnych członków Komisji, za przyjęciem ww. dokumentu głosowało jedenastu, natomiast dwóch wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez ekonoma diecezji tarnowskiej ks. Marcina Kokoszkę, projektu dokumentu dotyczącego zasad najmu nieruchomości i gruntów we władaniu diecezji i parafii.

Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym terminy kolejnych spotkań Komisji do spraw Administracji Kościelnej. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. Marek Podgórski – sekretarz Komisji ds. Administracji Kościelnej