Podsumowanie I roku

Podsumowanie I roku

Siódme posiedzenie Komisji Małżeństw i Rodzin V Synodu Diecezji Tarnowskiej odbyło się 16 maja 2019 roku przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.
Spotkanie miało charakter rodzinny, gdyż zostały na nie zaproszone rodziny członków Komisji. Podsumowano pierwszy rok Synodu poświęcony rodzinie oraz wyznaczono zakres prac Komisji w II roku Synodu, który poświęcony jest parafii. Na wrześniowym spotkaniu, poszczególne zespoły przedstawią sprawozdanie z powierzonego im zakresu prac.