Obrady Komisji ds. Katechezy

Obrady Komisji ds. Katechezy

21 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Kurii diecezjalnej w Tarnowie odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Katechezy, a którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.

Przedmiotem prac była dyskusja nt. projektu dokumentu „Katechizacja parafialna i szkolna w diecezji tarnowskiej”. Obrady zaowocowały wieloma trafnymi spostrzeżeniami ze strony członków Komisji, co z pewnością wpłynie na ostateczny kształt wspomnianego dokumentu.