Dziedzictwo diecezji

Dziedzictwo diecezji

Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. dr Jacek Nowak. Poświęcone było głównie tematyce ochrony zabytków materialnych. Maciej Nejman, architekt zaprezentował i szeroko omówił przygotowany przez Zespół ds. architektury i sztuki sakralnej proponowany dokument „Materialne dziedzictwo Diecezji w architekturze i sztuce sakralnej” oraz Instrukcję w sprawie ochrony zabytków i materialnych dóbr kultury, znajdujących się we władaniu parafii. Ks. Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego przedstawił Statut Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
Przewodniczący Komisji przypomniał harmonogram pracy, wyznaczając kolejne zadania.
Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.