Status kapłana emeryta

Status kapłana emeryta

10 czerwca 2019 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się szóste spotkanie Komisji do spraw Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. Robert Kantor – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.

Podczas spotkania Ksiądz Przewodniczący przedłożył do dyskusji Status kapłana emeryta i rencisty w diecezji tarnowskiej. Podczas dyskusji głos zabrali: ks. Zbigniew Dusza, p. Piotr Sajdak, ks. Adam Nita, ks. Zygmunt Warzecha, ks. Marcin Kokoszka, ks. Andrzej Liszka, ks. Robert Kantor, ks. Marek Podgórski, ks. Józef Drabik, ks. Jerzy Jurkiewicz, ks. Franciszek Kuczek, ks. Władysław Pasiut.

W ramach wolnych wniosków ks. Robert Kantor zasygnalizował do rozważenia projekt przeniesienia urzędów kurialnych do starego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, natomiast ks. Marcin Kokoszka podjął istotną kwestię opracowania w najbliższym czasie przez poszczególne parafie regulaminu cmentarza parafialnego.

Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym terminy kolejnych spotkań Komisji do spraw Administracji Kościelnej.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. Marek Podgórski – sekretarz Komisji ds. Administracji Kościelnej