Synodowanie Komisji ds. Katechezy

Synodowanie Komisji ds. Katechezy

21 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Kurii diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Katechezy.
Przedmiotem prac była dyskusja nt. projektu dokumentu „Katechizacja parafialna i szkolna w diecezji tarnowskiej” po korekcie uwzględniającej uwagi z posiedzenia Komisji z 21 maja 2019r. Następnie Dokument został poddany pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie przez Komisję. W końcowej części spotkania wywiązała się dyskusja nt. stanu katechizacji w diecezji.