U ojców bernardynów

U ojców bernardynów

Dokument końcowy Komisji oraz statuty Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego były tematem spotkania Komisji ds. Życia Konsekrowanego.

Odbyło się ono 5 czerwca 2019 r. w klasztorze ojców bernardynów w Tarnowie.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych ze stanem prac Komisji Głównej Synodu oraz przypomniał wytyczne prac poszczególnych komisji.
Podczas spotkania członkowie komisji pracowali nad dokumentem końcowym odnoszącym się do życia konsekrowanego w diecezji tarnowskiej oraz statutami Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, głównie wdów.
Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się we wrześniu 2019 r. w Tarnowie, w Klasztorze Filipinów. Prace będą koncentrować się na dalszej korekcie dokumentu o życiu konsekrowanym i przygotowaniu dokumentów, które będą dołączone do schematu.