Wszyscy za

Wszyscy za

Dokument „Katechizacja w diecezji tarnowskiej” został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji.

17 września br. miało miejsce kolejne posiedzenie Komisji ds. Katechezy. Głównym celem spotkania było przyjęcie i podpisanie dokumentu „Katechizacja w diecezji tarnowskiej”. Dokument został przez członków Komisji przyjęty jednogłośnie i równocześnie skierowany do dalszego procedowania. Na spotkaniu ustalono też plan dalszych prac Komisji.