Muzyka sakralna

Muzyka sakralna

Po wakacyjnej przerwie, 26 września 2019 roku obradowała w budynku Seminarium Duchownego w Tarnowie Komisja ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego. Tematem spotkania była muzyka sakralna.

Ks. dr Grzegorz Piekarz zaprezentował propozycje dokumentów V Synodu Diecezji Tarnowskiej dotyczące muzyki sakralnej. Podczas spotkania zostały przedstawione następujące dokumenty:

  1. Statuty ogólne do dokumentu głównego o liturgii.
  2. Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej.
  3. Regulamin Organistów Diecezji Tarnowskiej.
  4. Regulamin Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie.
  5. Regulamin budowy organów, przeprowadzenia remontów i renowacji oraz sprowadzania używanych organów w Diecezji Tarnowskiej.

Po wystąpieniu miała miejsce dyskusja, wnioski i pytania dotyczące podjętych tematów. Posiedzenie Komisji zakończyła wspólna modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.